Previziuni pe piata imobiliara in 2019 - Prima Casa 2019


Previziuni pe piata imobiliara in 2019 - Prima Casa 2019

Citiți și alte știri Imobiliare pe Ziarul Imobiliar

               În condițiile în care gradul de îndatorare de 40% (45% pentru Prima Casă) intră în vigoare din acest an, se așteaptă ca multe persoane fizice care își doresc achiziția unei locuințe să nu mai fie eligibili din punct de vedere al băncilor. Este de așteptat ca numărul de locuințe să scadă, iar într-un final și prețurile să scadă cu 25%-30%. Cel puțin acesta este punctul de vedere al celor de la Asociația Analiștilor Financiari-Bancari. Alți specialiști susțin o creștere a prețurilor pentru următorii ani, previziuni agnreate si de catre agentie imobiliara sibiu .

Condiții generale pentru accesarea unui credit prin Programul Prima Casă

             La contractarea unui credit prin Programul Prima Casă, statul oferă 40% sau 50% garanție, procent care depinde de vechimea imobilului. Printre condițiile generale mai merită menționate avansul de minim 5% și obligația de a nu înstrăina locuința pentru minim 5 ani.

Condiții generale pentru achiziția unei locuințe finalizate prin acest program

 • Solicitantul trebuie să declare pe proprie răspundere că nu deține altă locuință, proprietate exclusivă sau împreună cu soțul sau soția, iar dacă deține o astfel de locuință, aceasta nu trebuie să aibă mai mult de 50 de metri pătrați și să fie achiziționată în alt mod decât prin Programul Prima Casă;
 • Locuința achiziționată trebuie să fie încadrată întruna din următoarele clase de eficiență energetică (A, B sau C);
 • Îndeplinesc condițiile de creditare ale băncilor;
 • Dispun de un avans de minim 5% care să acopere diferența dintre prețul de achiziție al locuinței și finanțarea oferită de către bancă;
 • În cazul achiziției prin licitație, prezintă finanțatorilor documentele specifice procesului de licitație;
 • Se obligă să depună o sumă de bani pentru garantarea dobânzii, echivalentul a 3 rate de dobândă;
 • Se obligă să nu înstrăineze locuința în primii 5 ani de la dobândirea acesteia;
 • Se obligă să asigure locuințe nou achiziționată împotriva tuturor riscurilor.

Condiții pentru construcția unei case prin acest program

 • Solicitantul trebuie să declare pe proprie răspundere că nu deține altă locuință, proprietate exclusivă sau împreună cu soțul sau soția, iar dacă deține o astfel de locuință, aceasta nu trebuie să aibă mai mult de 50 de metri pătrați și să fie achiziționată în alt mod decât prin Programul Prima Casă;
 • Are în proprietate terenul pe care se construiește locuința, este înscris în Cartea Funciară și este liber de orice sarcini, putând să garanteze cu acesta și cu locuința construită din finanțarea acordată în condițiile programului;
 • Prezintă finanțatorului proiectul tehnic și detaliile de execuție, întocmite conform legii;
 • Prezintă finanțatorului un contract de antrepriză încheiat cu o firmă de construcții, în baza căruia se solicită finanțarea garantată, conform estimărilor pentru edificarea locuinței, a devizului estimativ al lucrărilor, anexat la contract;
 • Termenul de execuție nu trebuie să depășească 18 luni de la data primei trageri din finanțarea acordată;
 • Se prezintă certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care prevede că nu sunt restanțe mai mari de 60 de zile la plata obligațiilor față de bugetul general consolidat;
 • Prezintă finanțatorului un polița de asigurare a lucrărilor de construcțiimontaj, a unei garanții de bună execuție de 10% din valoarea devizului estimativ de lucrări și contract încheiat cu un diriginte de șantier autorizat;
 • Îndeplinește condițiile specifice băncii, dispune de un aport minim de 5% care reprezintă diferența dintre valoarea costului de antrepriză și finanțarea garantată;
 • Depune o sumă de bani pentru garantarea dobânzii, echivalentă a 3 rate de dobândă;
 • Are obligația să nu cesioneze drepturile de construire sau să înstrăineze terenul pe următorii 5 ani;
 • Se obligă să noteze autorizația de construire în cartea funciară a terenului și să asigure locuința finalizată împotriva tuturor riscurilor;
 • Va efectua pe cheltuială proprie formalitățile de notare în cartea funciară a autorizației de construire, precum și a înscrierii locuinței (după finalizare) în cartea funciară și să prezinte finanțatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

    Limita de credit obtinuta prin programul Prima Casa si in 2019 ramane la suma de 57000 euro, echivalentul in lei, suma de bani care este suficienta pentru a obtine finantare pentru apartamente cu 2 camere in Sibiu care au ca preturi cuprinse intre 36500 euro si 39000 euro in cadrul ansamblului Magnolia Residence Sibiu, sau oentru apartamente de 3 camere Sibiu in cadrul ansamblului Belvedere Residence Sibiu, unde preturile sunt cuprinse in intervalul 44000 euro-54000 euro.

 

/ Imobiliare /


https://www.ziarulimobiliar.ro/img/logo.png 02-07-2018 Previziuni pe piata imobiliara in 2019 - Prima Casa 2019

Arhiva

 November 2023
 July 2023
 June 2023
 March 2023
 February 2023
 January 2023
 November 2022
 October 2022
 August 2022
 July 2022
 February 2022
 January 2022
 December 2021
 February 2021
 January 2021
 December 2020
 November 2020
 October 2020
 July 2020
 May 2020
 September 2019
 May 2019
 March 2019
 February 2019
 January 2019
 August 2018
 July 2018
 June 2018
 May 2018
 April 2018